Miejscowy plan zagospodarowania dla Stokłosów

Miejskie Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego zaproponowało miejscowy plan zagospodarowania dla Stokłosów między ul. Jastrzębowskiego i Ciszewskiego we wrześniu 2022 r. Tekst i rysunek planu są dostępne do pobrania poniżej:

Tekst projektu planu miejscowego

Rysunek projektu planu miejscowego

Proponowany miejscowy plan zagospodarowania wywołał sporą dyskusję i niezadowolenie wśród mieszkańców. Przełożyło się na to złożenie w ramach konsultacji wielu uwag, pod którymi podpisało się kilkuset mieszkańców osiedla Stokłosy. Mimo tak wyjątkowego poparcia dla uwag większość z nich nie została uwzględniona przez miejskich planistów!

 

Z tego powodu uruchomiliśmy petycję do radnych Komisji Ładu Przestrzennego m. st. Warszawy o przyjęcie poprawek mieszkańców.
Niestety radni odrzucili poprawki przedstawione w petycji i przyjęli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w listopadzie 2023 r. Będziemy na bieżąco analizowali sytuację i dalej wspierali mieszkańców osiedla Stokłosy w walce o zieleń, miejsca parkingowe i wysoką jakość życia w ich sąsiedztwie.

 

Uwagi i zarzuty wobec planu

 

 

Parking przy al. KEN od strony ZWM 1, 3 i Bacewiczówny 7 miałby być wg planu zabudowany.

Większość uwag mieszkańców dotyczyła następujących kwestii:

  • Możliwość zabudowy wielorodzinnej na parkingu przy al. KEN od strony ZWM 1, 3 i Bacewiczówny 7 (zniknięcie 150 miejsc parkingowych!)
  • Poszerzenie osiedlowych uliczek do prawie 10 m, co spowodowałoby zabudowę trawników i terenów zieleni tuż przy blokach
  • Rozbudowa parkingu przy Jastrzębowskiego 28, co spowodowałoby zacienienie mieszkań parterowych w blokach przy ul. ZMW 13 i ZWM 15.
  • Ustalenie dla działki pod Domem Kultury Stokłosy funkcji usługowej wśród której działalność kulturalna jest tylko jedną z dopuszczonych. Otworzyłoby to drogę do zbudowania w tym miejscu np. supermarketu i pozbawieniu mieszkańców cennego miejsca spotkań, zajęć i integracji.
  • Przeznaczenie dla pawilonu handlowego przy skrzyżowaniu al. KEN i ul. Jastrzębowskiego wyłącznie funkcji usługowej, co mogłoby uczynić jakąkolwiek inwestycję w tym miejscu nieopłacalną.

Poprawki zgłoszone przez mieszkańców

Mieszkańcy nie poddali się i ponownie zgłosili poprawki do planu tym razem do Komisji Ładu Przestrzennego m. st. Warszawy. Ich pełną treść można pobrać poniżej:

Poprawki mieszkańców do planu zagospodarowania przestrzennego

 

 

 

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.